Muayenehanesi açık kalan doktor istifa etmiş olacak

0
1913
views

Kamuoyunda bilinen adıyla Tam Gün Yasası sebebiyle, kamuda çalışan ve muayenehanesi olan hekimler muayenehanelerini kapatmazlarsa 31 Temmuz sabahı istifa etmiş (müstafi) sayılacaklar

Sayın Ali Tezel, Tam Gün Yasası ile işyeri hekimliği yapabilmek için 30 Temmuz 2010’da istifa etmek zorunda kalabilirim. Emeklilik ile ilgili öneriniz ne olur?
Bilgiler:
* DoğumTarihi: 24.12.1962
* Memuriyet başlangıcı: 02.09.1985
* Memuriyet öncesi sigortalı çalışma süresi: 350 Gün
* Askerlik görevi: 01.10.1987 – 31.01.1989 (ilk 2 ay yedeksubay okulu, sonra 14 ay kıta tabipliği)
Sorularım:
1.Memuriyet öncesi sigortalı çalışma süresi,memuriyet başlangıç tarihini o kadar öne çeker deniyor. Benimiçin 350 gün olduğuna göre işe başlangıcımı 17.10.1984 olarak mı düşüneyim? Memuriyet öncesi sigortalı işe başlangıç tarihinin başka faydası olur mu?
2. 4759 sayılı Kanun’a göre, sadecememuriyete giriş esas alınırsa bir yukarı yaş kademesine giriyorum. SSK’lı çalışmayı hesaba katınca 48 yaş hesabına göre 24.12.2010’da emekli olabileceğimdoğrumudur?
3. Askerlikte geçen sürelerin (Fiili hizmet süresi) tabi oldukları yaştan düşülmesi söz konusumu? Yıpranma süremiz varmı?
4. Emekliliği hak etmeden 30.07.2010 tarihinde istifa etmek zorunda kalırsam, son 7 yılın fazlasını memur olarak geçirdiğimden yaşımı dolduracağımtarihte emekli olacağım açıktır. Ancak emekli ikramiyesini almak için son çalışılan yerin Emekli Sandığı olması gerektiğinden bu konuyu nasıl ele almalıyız? Dr. Kemal Özbek / Bornova 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi

Yasa sebebiyle muayenehanenizi kapatmazsanız istifa etmenize gerek yok, zaten 31 Temmuz sabahı müstafi-istifa etmiş sayılacaksınız.

AY BAŞI KAVRAMINA DİKKAT
5434 sayılı Kanun gereğince, ay başından sonra işe başlayan memurların sosyal güvenlikleri takip eden ay başından başlayacağından, memuriyet başlangıcınız 1.10.1985 günüdür. Bundan önce ve 18 yaşından sonraya ait SSK primödeme gün sayınız kadar da geriye götürme hakkınız olduğundan, 350 günlük SSK ile yeni başlangıcınız 10.10.1984 olacaktır. Askerlik için görevinizden ne zaman ayrıldığınızı yazmamışsınız ama 2 aylık yedeksubay okul devrenizi borçlanmamışsınız, ayrıca okul sonrası ne zaman yedeksubay olarak nasbedildiğiniz de yer almıyor. Zira bu başlangıçta ay başından sonra (ki o tarihte ay başı 15’ine alındı) işe başlamışsanız, sosyal güvenceniz takip eden ay başından sayılacağından 2 ay kayıp olabilir. Ayrıca bir de askerlik sonrasında ne zaman tekrar doktor olarak işe başladığınızı yazmamışsınız. Ay başı kavramı sebebiyle burada da bir aylık boşluk olabilir.

Etik cezası alan Uyar, TAEK’te

Kamu Etik Kurulu’ndan uyarı cezası alan eski Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Veysel Uyar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na Başkan Yardımcısı olarak atandı. Veysel Uyar, 2008’de çıkarılan yeni sosyal güvenlik yasasından olumsuz etkilenmesinler diye 5 ve 13 yaşındaki iki çocuğunu sigortalı yaptırdı. Şikayet üzerine konuyu inceleyen Kamu Etik Kurulu Uyar’ın yaptığı savunmayı yetersiz bularak, ‘kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı davranış” olarak değerlendirdi. Etik Kurulu’nun bu kararı üzerine Veysel Uyar SGK Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

Mevsimlik işçinin günlük ücreti arttı

Hanehalkı tarımişletmelerinde 2009’da mevsimlik tarımişçilerinin ortalama günlük ücretleri 2008’e göre yüzde 9.55 artarak 27.19 lira, sürekli tarımişçilerinin ortalama aylık ücretleri ise yüzde 0.38 artışla 806.33 lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göremevsimlik kadın tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2008 yılına göre yüzde 6.94 artış göstererek 22.65 liraya, erkek işçi ücretleri yüzde 10.46 oranında artış göstererek 32.21 liraya yükseldi. Sürekli tarımişçilerine ödenen ortalama aylık ücret ise kadınlar için yüzde 1.46 , erkekler için yüzde 1.76 arttı.

Enerji kimliği 2011’e kaldı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi öngörülen binalara enerji kimlik belgesi verilmesi uygulamasının 1 Ocak 2011 tarihine ertelenmesinin planlandığını duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 5 Aralık 2009’da yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, yönetmeliğine uygun yapılan binaların enerji tüketimsınıflarını ve karbondioksit (CO2) salımsınıflarını belirleyecek olan binalara “Enerji Kimlik Belgesi’’ verilmesi çalışmalarının yürütüldüğü ve uygulamanın 1 Temmuz 2010’da başlatılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

3 aylık fiili hizmet zammınız var

Kayıplarınıza karşılık 1 yıllık yedeksubaylık süreniz için 3 aylık fiili hizmet zammı süreniz var. Bu sebeple emeklilikte baz yaşınız 48 olup ayrıca bu yaştan 3 ay indirim hakkınız olduğundan yaş olarak 47 yaş, 9 aylık iken emekli olacaksınız. Bu yaşı da 24.09.2010 günü tamamlıyorsunuz. Ay başı kavramı sebebiyle fiili hizmet zammı süreniz 3.5 aya da çıkabilir. Buna ilişkin hesabı kendiniz yapabilirsiniz. Emeklilik için yaş şartından başka bir de 25 tam yıl kesenek ödeme şartı da var. Sizin (ay başı kavramı sebebiyle) arada ne kadar kaybınız var yeterli veri olmadığı için hesaplayamadım ama 2 aylık bir kaybınız varsa, bir de borçlanmadıysanız yedeksubay okulundan da 2 aylık boşluğunuz varsa, 25 tam yılı fiili hizmet zammını da ilave edersek, Kasım 2010’da tamamlıyor görünüyorsunuz. Yedeksubay okul devrenizi öderseniz de Eylül 2010’da hem yaşı hem de yılı doldurup emekli olabilecek gibisiniz.

31 Temmuz’dan itibaren Bağ-Kur’lusunuz

Vergi mükellefi olmanız sebebiyle istifa etmiş sayılacağınız 31 Temmuz 2010 gününden itibaren 5510 sayılı Kanun gereğince (4/B’li) yani Bağ-Kur’lu sayılacaksınız ve emekli olacağınız tarihe kadar Bağ-Kur’a prim ödemek zorundasınız. Son yedi yıllık sürede en çok Emekli Sandığı olacağı için yine Emekli Sandığı’ndan hekim sıfatıyla emekli olacaksınız. Bu sebeple Bağ-Kur ödeyeceğiniz primlerin düşüklüğü veya yüksekliği emekli aylığınızı etkilemeyeceğinden Bağ-Kur’a en düşük düzeyden prim ödeyebilirsiniz. Bunun ise tek bir sakıncası olacak, Allah (CC) size uzun ömür versin, Bağ-Kur’lu iken vefat ederseniz son 7 yıl kuralı olmadan, geride kalanlarınız en son tabi olduğunuz Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alacaklar ve düşük prim ödemişseniz düşük rakamlardan dul-yetim aylığı alacaklar.

İkramiye için SGK’ya dava açmanız şart

Yazınızda bahsettiğiniz üzere, Emekli Sandığı (SGK) emekli olmadan önce en son prim ödenen yer Emekli Sandığı değil ise ikramiye ödememekteydi. Bu kuralı, Danıştay 11’inci Dairesi’nin başvurusu üzerine yanlış bulan Anayasa Mahkemesi iptal etti ve TBMM’ye de 5 Haziran 2010 gününe kadar uygun bir düzenleme yapması için süre verdi. TBMM yeni düzenlemeyi yaptı ama maalesef, eskisinin aynısını cümleleri değiştirerek aynen korudu. Bu sebeple ikramiye için SGK’yı dava etmeniz gerekecek.CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here